Bouwkundige keuring

Ons bureau verzorgt onder meer:

Waterpassing met lasertoestel

Bouwkundige keuringen

Een momentopname van de staat van een woning of een groot gebouw. Gebreken maar ook positieve punten komen duidelijk in beeld. Bij aankoop en bij onderhoudsplanning is dit essentieel. Wij kijken vanuit verschillende vakdisciplines: constructies,  technische bouwkunde en gebouwinstallaties.

Nulmeting

Het vastleggen van de staat van een gebouw is belangrijk als in de omgeving een verandering plaatsvindt met risico, zoals heiwerkzaamheden, aanleg van kelders of de aanleg van hoofdrioleringen. Dit wordt een nul-meting genoemd. Een dergelijke meting moet vakkundig gedaan worden.

Opleveringsrapporten

Dergelijke controles en de vastlegging ervan zijn essentieel, omdat zij de juridische basis vormen van af te handelen zaken van de opdrachtovereenkomst tussen opdrachtgever en aannemer.

Woonzorg Nederland, archiefonderzoek bij gevellekkage

Materieel

– kleding en verlichting voor in kruipruimtes
– klimmaterieel, ladder,
– waterpasinstrument
– afstandmeetinstrumenten en scheurwijdtemeter
– fotocamera en digitale kijker (bouwkundige endoscoop)
– geluidsmeter
– handgereedschap

 

Projectreferenties

– SHDH Haarlem, Jansstraat 27. Aaneenschakeling van oude gebouwen
– Kwantes Makelaardij, aankoopkeuring boerderij en bijgebouwen te Andijk
– DTZ Zadelhoff, Cushman & Wakefield, aankoopkeuring van kantoorgebouw in Apeldoorn
– Langedijk, aankoopkeuring woning Kasteelstraat en onderhandeling met verkoper/makelaar

– Gemeente Heiloo. De nulmeting van 100 woningen voordat het hoofdriool vervangen werd.

Woonzorg Nederland, lekkage door bouwdefect achter gevelbeplating

– VvE Oostpoort Amsterdam, Oplevering woongebouw, inclusief oplossingen vinden voor lekkageproblemen

– Woonzorg Nederland, Menno Simonszhuis Amsterdam, gevelscheurvormingen.
– Woonzorg Nederland, Talmaborgh Apeldoorn, aankoopkeuring.

Referentie Kwantes Makelaardij
We hebben de expertise van de heer Jol in het verleden diverse malen aangesproken in verband met een aankoopbeslissing van onze cliënten. Op professionele en heldere wijze heeft hij zijn bevindingen over de bouwkundige status van de objecten uitgewerkt en gemotiveerd. Niet enkel de huidige status van het onroerend goed maar ook het toekomstig/beoogde gebruik met verbouwvraagstukken komt adequaat aan de orde. Tevens is de heer Jol  een erg plezierige professional die zijn vak uitstekend verstaat.

Referentie familie (-), aankoopkeuring woning
Voor de aankoop van het huis hebben wij bouwkundig advies laten uitbrengen.
Deze inspectie is naar volle tevredenheid uitgevoerd, waarbij met gedegen kennis de bouwkundige staat onder de loep genomen werd.

’n Vertrouwd adres, waar men verstand van bouwzaken heeft. Aanpak en afwikkeling is door ons als zeer professioneel ervaren.

Gebouwonderzoek bij aankoop (Due Dilligence Report)