Bouwschade en Bouwgebreken

Expertise bij Bouwschade en Bouwgebreken

Anopolis Rotterdam erkerconstructie
Anopolis Rotterdam

Ons bureau heeft heel veel ervaring met de analyse van bouwschade van civieltechnische constructies en bouwkundige constructies. Vaak zijn gebreken een combinatie van problemen op deze gebieden. Een aantal van onze projecten is in de landelijke pers gepubliceerd geweest.

Voorbeelden
– onderzoek van betonnen galerijen en consoles, betonrot
– onderzoek aan staalconstructies, houtconstructies, etc.
– funderingsproblemen
– scheurvormingen in gevels
– het effect van waterstandsverschillen op funderingen
– trillingsschade, bevingsschade
– vocht, aantasting van constructiematerialen

Oplossingen en opties

– Expertise :       beoordelen van bouwschade
– Engineering:   aandragen van oplossingen !

Woonzorg betonaantasting
Woonzorg betonaantasting na openen

Projectreferenties

– Woonzorg Nederland, wooncomplex Anopolis te Rotterdam. Na ontdekken van scheurvorming in de buitengevel is onderzoek verricht naar de oorzaak. De uitkragende balkons bleken onvoldoende deugdelijk geconstrueerd en zorgden voor schade. Ons bureau heeft de analyse verzorgd en oplossing ontworpen (foto). Ook bleek de constructie onder de stalen kolommen van de galerij ondeugdelijk. Nadat een afgebroken stalen anker gevonden was, heeft ons bureau het onderzoek gedaan. Daarbij bleek dat de inwendige betonwapening onjuist was aangebracht. (foto boven).

– VvE Rhodosdreef en Euterpedreef te Utrecht, galerijonderzoek, inclusief wapeningsonderzoek naar de constructieve veiligheid van de betongalerij.


– Bevingsgebied Groningen, expertiserapportage woningen (250x). Het onderzoek omvatte de bepaling van het aandeel van gebouwschade door bevingsschade als gevolg van gaswinning. ir. G.W.N.Jol is destijds afgestudeerd op gebied van constructies en dynamica  (TU-Delft).

– Woonzorg Nederland, zorggebouw Eduard Douwes Dekker, Amsterdam. De betonaantasting van consoles was ernstig. Na onderzoek heeft ons bureau het herstel voorbereid en begeleid. Daarbij is onder meer bepaald welke consoles gehandhaafd konden worden, waarmee de overlast beperkt werd.(foto midden)

– Aantasting van de opbouw van een woning in Purmerend: na het ontdekken van lekkage bij de nieuwe gevels, heeft ons bureau de opbouw onderzocht. Behalve lekkages werd schimmelvorming en vocht aangetroffen.
Na het vaststellen van de oorzaak is de situatie opgelost.

Groningen gaswinning
CWT Amsterdam

– CWT Amsterdam. De opslagloods werd van binnenuit aangetast. Het vinden van de oorzaak was gecompliceerd: niet alleen vocht door lekkage en koudebruggen maar ook scheikundige processen speelden een rol van betekenis. (foto). De directie heeft een mooie referentie geschreven:

Referenties

– CWT, “Wij hadden een onpartijdig technisch rapport nodig om het dispuut tussen bouwer en eigenaar op te lossen. Na behandeling van het rapport van dhr. Jol, en presentatie hiervan,is het geschil opgelost is. Het was een duidelijk rapport waar beide partijen hun conclusies uit hebben getrokken.”

– mw. (woningeigenaar) na rapportage over woningschade en verzakking:  ‘had ik u maar eerder ontmoet, het is duidelijk wat er aan de hand is en welke oplossingen er zijn’

– Abbott, Weesp: ‘ Op het fabrieksterrein in Weesp was sprake van
een gebouwschade, welke de productie-eenheid in gevaar bracht.
Dhr. Jol heeft zowel de calamiteit opgelost als de uiteindelijke
oplossing aangereikt. ‘

TU-Delft onderzoek bevingsschade